چه مقدار اطلاعات در درون یک انسان ذخیره شده است؟ البته نیازی نیست سراغ ارقام نجومی بروید، به آن اندازه ای هم که شما فکر می کنید، نیست. تمام فضایی که نیاز دارید 1.5 گیگابایت برای ذخیره سازی تمام کدهای ژنتیک تان می باشد. این رقم را Veritasium در آخرین تحقیق خود در زمینه بهره برداری از مغز محاسبه کرده است که در آن با استفاده از بیت ها به بررسی  ملکولهایی که کد ژنتیک یک فرد را تشکیل می دهند پرداخته است.البته ما تعداد بسیار زیادی سلول (حدود 40 هزار میلیارد) در بدن خود داریم و هر کدام از این سلول ها حاوی  1.5 گیگابایت کدهای ژنتیک هستند. بنابراین یک انسان در مجموع حدود 60 زتا بایت ZB (عدد 60 با 21 صفر پشت آن) اطلاعات دارد، که رقم بسیار بزرگی است. Veritasium پیش بینی کرده که  در سال 2020 ،تمام اطلاعات دیجیتال در جهان تنها به  40 زتا بایت خواهد رسید. پس آنطور که پیداست برای ایجاد یک انسان مقدار بسیار زیادی اطلاعات لازم است.

اما 99.9 درصد اطلاعات ژنتیکی ما با دیگر افراد کره زمین مشترک است. آنچه که ما را به فردی یکتا تبدیل می کند چیزی بسیار بسیار کمتر از یک ZB است. در واقع اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم چیزی کمتر از یک مگابایت باعث تمایز افراد از یکدیگر شده است.

بنابراین به  رقم معقول  1.5GB اطلاعات برای کدهای ژنتیکی مان می رسیم. حجمی سرسام آور از اطلاعات به اندازه 60 زتا بایت در بدن ما درجریان است و تنها یک مگابایت ناچیز باعث تمایز ما از دیگر افراد کره زمین شده است!


منبع : گجت نیوز | gadgetnews.ir