در آینده ای نه چندان دور گوگل گلس می تواند هم پای شلنگ آب، به بخشی مهم و جدایی ناپذیر از ابزار کار آتش نشان ها تبدیل شود. 


شرکت ارتباطات Mutualink مشغول کار بر روی اپلیکیشن هایی برای گلس است تا از این طریق مجموعه ای از ابزارهای جدید و قدرتمند را در اختیار امداد رسان ها قرار دهد و به آنها در انجام کارهای شان کمک کند. 

آنها معتقدند که: آیندهء پاسخ های امدادی، لحظه ای، با دستانی آزاد و بهره مند از تکنولوژی های سطح بالا خواهد بود.

یکی از مثال های واضح و جذابی که معمولا ذکر می شود، این است که چگونه گوگل گلس می تواند رویکرد فعالیت آتش نشانان را در مواقع ضروری تغییر دهد. به جای آنکه آنها کورکورانه به دل آتش بزنند و در ساختمان های سوزان به دنبال مسیر صحیح بگردند، می توانند نمایی از نقشه کامل ساختمان را جلوی چشم شان داشته باشند و طبق آن برنامه امداد و نجات و ورودشان را طرح ریزی کنند. این کار نه تنها برای نجات جان افراد دیگر بسیار مفید خواهد بود، بلکه به صورت بالقوه در نجات جان خودشان هم موثر است.

Mutualink همچنین به دو کاربرد دیگر گلس اشاره می کند: برای مثال تکنسین های امداد پزشکی می توانند از گلس برای ثبت و ارسال آنی وضعیت پزشکی بیمار بهره ببرند. همچنین افسران پلیس هم می توانند با برچشم داشتن آن در گروگان گیری ها و دیگر اتقافات غیرمنتظره، هر کدام تبدیل به یک دوربین امنیتی شوند که اتفاقات را برای مرکز فرماندهی ارسال می کنند.

در حالی که اغلب ما درباره استفاده های روزمره و ممکن از گلس بحث می کنیم و آرزوهای آن را در سر می پرورانیم، ایده های Mutualink نشان می دهد  که گلس کاربردهای جذاب فراوانی می تواند داشته باشد که تا کنون ممکن نبوده اند. به امید آنکه دیدگاه وسیع این شرکت در آینده ای نزدیک، با گوگل گلس زندگی امن تری را برای انسان رقم زند.